social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد
1398/1/19 دوشنبه
   نظارت بر کیفیت خدمات سردخانه


اداره كل استاندارد قزوین
فرم اطلاع رساني خدمت
 
عنوان خدمت: نظارت بر کیفیت خدمات سردخانه شناسه خدمت:   10031457109
نوع خدمت:                                           خدمت به شهروندان (G2C)               خدمت به کسب و کار(G2B)               خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)

شرح خدمت: 
مراجعه به میز خدمت جهت دریافت بسته اطلاعاتی در خصوص چگونگی اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد و تکمیل فرم دریافت اطلاعات و رسید خدمت
مطالعه بسته اطلاعاتی و ارائه درخواست کتبی صدور پروانه در سربرگ واحد تولیدی، ممهور به امضا مدیر عامل ( درج نام و نام خانوادگی مدیر عامل الزامی می باشد) و مهر شرکت به انضمام تصویر مجوز تولید (پروانه بهره برداری و ...) و دریافت کد رهگیری ثبت نامه (جهت پیگیری از طریق اتوماسیون اداری و رصد روال ارجاعات) (رسید مذکور را نزد خود نگه دارید.)
بررسی درخواست واحد تولیدی توسط کارشناسان صنعت مربوطه و ارسال پیامک مبنی بر شمول اجباری و یا تشویقی بودن فرآورده به شماره همراه درج شده در رسید درخواست خدمت
درصورت مشمول یا غیرمشمول بودن سردخانه (زیر 1000 تن)، ارسال شناسه و رمز عبور سامانه های اتوماسیون اداره کل استاندارد (qazvin.inso.gov.ir) و سامانه نظارت بر اجرای استاندارد (سینا)(isom.inso.gov.ir) از طریق پیامک
متقاضی می تواند کلیه مدارک و فرم های لازم جهت اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد را در زیر پورتال این اداره کل (به آدرس qazvin.inso.gov.ir) منوی افقی در میز خدمت الکترونیکی دریافت نماید.
 متقاضی دریافت پروانه باید با داشتن شناسه های ذکر شده در بند 4 و نیز بر اساس راهنماهای موجود در زیر پورتال، نسبت به ثبت درخواست صدور پروانه و معرفی مدیر کنترل کیفیت و بارگذاری مدارک اولیه ( درج شده در زیر پورتال) در سامانه سینا اقدام نماید .
پس از دریافت مدارک توسط اداره کل و بررسی کارشناس، نواقص احتمالی مشاهده شده ، در سامانه سینا به واحد تولیدی اعلام خواهد شد ،
در صورت رفع نواقص و یا عدم وجود نقص ، واحد تولیدی نامه اعلام آمادگی جهت بازدید اولیه (با هماهنگی کارشناس مربوطه از طریق تماس تلفنی ) را در اتوماسیون اداری ارسال نماید.
پس از بازدید کارشناسی در صورت وجود نواقص در فرآیند انبارش و مدارک و مستندات، نواقص مشاهده شده و هم چنین اعلام بدهی جهت کارمزد خدماتی خدمت ، طی نامه های مجزا در اتوماسیون اداری به واحد تولیدی اعلام خواهد شد. در صورت رفع نواقص و یا عدم وجود نقص، تحویل مدارک تکمیلی (مطابق با راهنمای مدارک مورد نیاز )  به میز خدمت جهت بررسی کارشناسی انجام می پذیرد . در صورت داشتن نقص در مدارک تکمیلی ، مراجعه به میز خدمت جهت اطلاع از موارد نقص  و پس از رفع نواقص و تایید کارشناس،  بارگذاری مدارک توسط واحد تولیدی در سامانه سینا ، جهت تکمیل فرم گزارش نهایی و ارسال به کمیته علائم صورت می پذیرد .

ذینفعان :
سردخانه ها

آدرس سامانه : 
ارائه درخواست خدمت و دریافت خدمت از سامانه نظارت بر اجرای استاندارد به آدرس Isom.inso.gov.ir


جزییات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت:
با توجه به زمان درج شده در بسته اطلاعاتی (با توجه به بازرسی ها، نمونه برداری ها و نتایج آزمون برای فرآورده های مختلف متفاوت می باشد ، زمان محاسبه شده تقریی است) 
ساعات ارائه خدمت: ساعات اداري: 7:30 تا 14:30
تعدادبار مراجعه حضوری: دارد - جهت دریافت پروانه هولوگرام دار   
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان: مبلغ(مبالغ): 
شماره حساب (های) بانکی: 
تعرفه های انجام خدمات نزد بانک مرکزی و به نام اداره کل استاندارد قزوین و با مشخصات زیر پرداخت می گردد.
شماره شبا: IR780100004077054401910226
شناسه پرداخت: 360054477140160004444444444444

توجه : هزینه های مربوط به بازرسی ، نمونه برداری و آزمون که توسط شرکت های بازرسی و آزمایشگاه های همکار انجام می شود، طبق تعرفه های مصوب سازمان ملی استاندارد بوده و باید به شماره حساب های اعلام شده از طرف آن ها واریز گردد.
استعلام: در این زیرخدمت استعلامی انجام نمی گردد.
ماهیت خدمت ماهیت خدمت : الکترونیکی
درخواست خدمت : الکترونیکی
ارائه خدمت : الکترونیکی
نحوه دسترسی به خدمت
   اینترنتی :                                                  Isom.inso.gov.ir
  پست الکترونیک: 
    تلفن گويا يا مرکز تماس:                
   تلفن همراه: 
     پيام کوتاه:                               
   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پيشخوان خدمات: 

مدارک و مستندات مورد نیاز

قوانین و مقررات 

سئوالات متداول 

بسته اطلاع رسانی 

نظرسنجی زیرخدمت 

نظرسنجی بازرس و نمونه بردار

مشاهده نتایج نظرات

گزارش تحلیلی خدمت


استعلام کد ده رقمی پروانه استاندارد از طریق کد #4*=USSD میسر می باشد.

 

بيانيه توافق سطح خدمت 

جزئيات خدمت( شناسنامه خدمت) در سامانه ملي خدمات دولت 

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت :


  

مسئول ارائه خدمت

ردیف

پست سازمانی 

مسئول ارائه 

تلفن تماس
33657182-7

محل مراجعه ایمیل سازمانی
1
میز خدمت
 
آقای رضائیان داخلی 946 طبقه همکف جنوبی service.table@inso.gov.ir

2

نظارت بر کیفیت خدمات سردخانه 

آقای دولت آبادی

داخلی 443

طبقه چهارم جنوبی

m.dolatabadi@inso.gov.ir