دسترسی سریع

1396/1/15 سه‌شنبه


ارتباط با کارشناسان اداره کل

تلفن های اداره کل : 6-33657182-028

فکس : 33657195-028                            واحد   مدیریت                            
 
 
مدیریت سرکار خانم مهندس عقیلی داخلی (240-241)
مسئول دفتر مدیریت آقای   ناظری داخلی (240-241)
معاون ارزیابی انطباق خانم   مهندس  عقیلی داخلی (242)


 

               اداره نظارت بر اجرای استاندارد               

 

 

رییس اداره نظارت بر اجرای  استاندارد  آقای مهندس دهقان نژاد داخلی(944)
کارشناس  غذایی و کشاورزی خانم مهندس شیخ احمدی داخلی (950)
کارشناس  شیمیایی خانم مهندس پیمانی داخلی (145)
کارشناس  برق  و  الکترونیک خانم مهندس  نهاوندی داخلی (949)
کارشناس مکانیک و فلزشناسی آقای مهندس اکبری نسب داخلی (953)
کارشناس خودرو  و  نیرو محرکه آقای مهندس صالحی داخلی (948)
کارشناس نساجی- مهندسی و پزشکی- بسته بندی آقای مهندس فشندی
داخلی (951)
 


                    اداره   امور   آزمایشگاه ها                    

 
 
رییس اداره امور آزمایشگاه آقای مهندس دولت آبادی داخلی : 443
کارشناس آزمایشگاه آقای مهندس حلیمی داخلی : 346
 


           اداره تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار          
 

 
 رییس اداره تایید  صلاحیت خانم مهندس لعلی داخلی : 442
کارشناس اداره تایید صلاحیت خانم  مهندس مختاری داخلی : 441
 


         اداره استانداردسازی  و  آموزش و تدوین         

 
 
معاونت استانداردسازی و آموزش جناب آقای دکتر رحمانی داخلی: 244
رییس اداره آموزش  و ترویج  استاندارد آقای دکترهمتی داخلی : 141
مسئول اداره تدوین استاندارد خانم  انصاری داخلی : 342
انجمن نشان استاندارد استان قزوین خانم  دوستی تلفن: 33673090(028)
 


                          واحد   امور   مالی                          

 
 
معاونت منابع انسانی و امور پشتیبانی سرکار خانم مافی داخلی : 249
کارشناس  امور مالی آقای کشاورز داخلی : 247
کارشناس  امور مالی خانم زحمت کشان داخلی : 250
کارشناس  امور مالی خانم قاسمی داخلی : 251
کارشناس  امور مالی آقای پرتوی داخلی : 252
مسئول  امور اداری آقای ذوالقدر داخلی : 957
 

     اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی     

 
 
رییس اداره صادرات و واردات آقای مهندس رجبی 343
کارشناس صادرات و  واردات آقای چگینی 147
کارمند صادرات  و واردات آقای حسن    نایبی 32248900(028)
 


                      دبیرخانه     اداره    کل                       

 
 
کارمند دبیرخانه خانم  مجابی داخلی : 942
کارمند دبیرخانه خانم  طاهری داخلی : 941
 


                      اداره فناوری اطلاعات                       

 
 
رییس اداره فناوری اطلاعات خانم مهندس  پوررضائی داخلی : 340
کارشناس فناوری اطلاعات خانم  مقیمی داخلی : 341
کارشناس آمار و برنامه ریزی خانم  انصاری داخلی : 342
 
 

                    اداره  اوزان و مقیاس ها                  

 
 
رییس اداره اوزان و مقیاس ها آقای مهندس مسافر داخلی : 348
 


                                حراست                                  

 
 
رییس حراست جناب آقای نجفی داخلی : 344