social media inso.gov.ir-شبکه_های_اجتماعی_سازمان_ملی_استاندارد
1398/1/19 دوشنبه
نظارت بر کیفیت دیگ های بخار


اداره كل استاندارد قزوین
فرم اطلاع رساني خدمت
 
عنوان خدمت: نظارت بر کیفیت دیگ های بخار  شناسه خدمت:    100314557106
نوع خدمت:                                           خدمت به شهروندان (G2C)               خدمت به کسب و کار(G2B)               خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G2G)
شرح  خدمت:

مراجعه به میز خدمت جهت دریافت بسته اطلاعاتی در خصوص چگونگی اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد دیگ بخار و تکمیل فرم دریافت اطلاعات و رسید خدمت

مطالعه بسته اطلاعاتی و ارائه درخواست کتبی صدور پروانه در سربرگ واحد تولیدی، ممهور به امضا مدیر عامل ( درج نام و نام خانوادگی مدیر عامل الزامی می باشد) و مهر شرکت به انضمام تصویر مجوز تولید (پروانه بهره برداری و ...) و دریافت کد رهگیری ثبت نامه (جهت پیگیری از طریق اتوماسیون اداری و رصد روال ارجاعات) (رسید مذکور را نزد خود نگه دارید.)
بررسی درخواست واحد تولیدی توسط کارشناسان صنعت مربوطه و ارسال پیامک مبنی بر شمول اجباری و یا تشویقی بودن فرآورده به شماره همراه درج شده در رسید درخواست خدمت
درصورت اجباری یا تشویقی بودن فرآورده (درصورت تمایل به اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی)، ارسال شناسه و رمز عبور سامانه های اتوماسیون اداره کل استاندارد (qazvin.inso.gov.ir) و سامانه نظارت بر اجرای استاندارد (سینا)(isom.inso.gov.ir) از طریق پیامک
(متقاضی می تواند کلیه مدارک و فرم های لازم جهت اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد را در زیر پورتال این اداره کل (به آدرسqazvin.inso.gov.ir) منوی افقی در میز خدمت الکترونیکی دریافت نماید.
 متقاضی دریافت پروانه باید با داشتن شناسه های ذکر شده در بند 4 و نیز بر اساس راهنماهای موجود در زیر پورتال، نسبت به ثبت درخواست صدور پروانه و معرفی مدیر کنترل کیفیت و بارگذاری مدارک اولیه ( درج شده در زیر پورتال) در سامانه سینا اقدام نماید .
پس از دریافت مدارک توسط اداره کل و بررسی کارشناس، نواقص احتمالی مشاهده شده ، در سامانه سینا به واحد تولیدی اعلام خواهد شد ،
 در صورت رفع نواقص و یا عدم وجود نقص ، واحد تولیدی نامه اعلام آمادگی جهت بازدید اولیه و نمونه برداری (با هماهنگی کارشناس مربوطه از طریق تماس تلفنی) را در اتوماسیون اداری ارسال نماید.
پس از بازدید کارشناسی در صورت وجود نواقص در فرآیند تولید و مدارک و مستندات، نواقص مشاهده شده و هم چنین اعلام بدهی جهت کارمزد خدماتی خدمت ، طی نامه های مجزا در اتوماسیون اداری به واحد تولیدی اعلام خواهد شد. در صورت رفع نواقص و یا عدم وجود نقص، تحویل مدارک تکمیلی (مطابق با راهنمای مدارک مورد نیاز)  به میز خدمت جهت بررسی کارشناسی انجام می پذیرد . در صورت داشتن نقص در مدارک تکمیلی ، مراجعه به میز خدمت جهت اطلاع از موارد نقص  و پس از رفع نواقص و تایید کارشناس،  بارگذاری مدارک توسط واحد تولیدی در سامانه سینا ، جهت تکمیل فرم گزارش نهایی و ارسال به کمیته علائم صورت می پذیرد .

ذینفعان : 

ذینفعان این خدمت آحاد مردم ، واحد های تولیدی  هستند که با آسودگی خاطر و اطمینان کامل نسبت به استفاده از کالا و خدمات دارای نشان ملی استاندارد اقدام می نمایند.

آدرس سامانه : 

ارائه درخواست خدمت و دریافت خدمت به صورت کاملا الکترونیکی توسط سامانه نظارت بر اجرای استاندارد به نشانی Isom.inso.gov.ir انجام می پذیرد.


مستندات مورد نیاز  
 
لیست مدارک مورد نیاز
جزییات خدمت
متوسط مدت زمان ارایه خدمت:
با توجه به زمان درج شده در بسته اطلاعاتی (با توجه به بازرسی ها، نمونه برداری ها و نتایج آزمون برای فرآورده های مختلف متفاوت می باشد ، زمان محاسبه شده تقریی است)
ساعات ارائه خدمت: ساعات اداري: 7:30 تا 14:30
تعدادبار مراجعه حضوری:
هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان: مبلغ(مبالغ):  تعرفه های دریافت خدمات 

شماره حساب (های) بانکی: 
تعرفه های انجام خدمات نزد بانک مرکزی و به نام اداره کل استاندارد قزوین و با مشخصات زیر پرداخت می گردد.
شماره شبا: IR780100004077054401910226
شناسه پرداخت: 360054477140160004444444444444
توجه : هزینه های مربوط به بازرسی ، نمونه برداری و آزمون که توسط شرکت های بازرسی و آزمایشگاه های همکار انجام می شود، طبق تعرفه های مصوب سازمان ملی استاندارد بوده و باید به شماره حساب های اعلام شده از طرف آن ها واریز گردد.

استعلام: استعلام کد ملی از سامانه احراز هویت با وب سرویس سامانه نظارت بر اجرای استاندارد
ماهیت خدمت ماهیت خدمت : الکترونیکی
درخواست خدمت : الکترونیکی
ارائه خدمت : الکترونیکی
نحوه دسترسی به خدمت
   اینترنتی :                                                    http://isom.inso.gov.ir
  پست الکترونیک: 
    تلفن گويا يا مرکز تماس:                
   تلفن همراه: 
     پيام کوتاه:                               
   دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پيشخوان خدمات: 

نحوه دسترسي به شكايت از خدمت: 

 سامانه رسيدگي به شكايات سازمان ملي استاندارد

دریافت پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمات

 

سئوالات متداول 

قوانین و مقررات 

بسته اطلاع رسانی

نظرسنجی زیرخدمت 

نظرسنجی بازرس و نمونه بردار

مشاهده نتایج نظرات


گزارش تحلیلی خدمت


استعلام کد ده رقمی پروانه استاندارد از طریق کد #4*=USSD میسر می باشد.

 

بيانيه توافق سطح خدمت 

جزئیات خدمت (شناسنامه خدمت) در سامانه ملی خدمات دولت


نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت :

نمودار و مراحل گردش کار


 


 
 

مسئول ارائه خدمت

ردیف

پست سازمانی 

مسئول ارائه 

تلفن تماس
33657182-7

محل مراجعه ایمیل سازمانی
1
مسئول میز خدمت
 
آقای رضائیان داخلی 946 طبقه همکف جنوبی service.table@inso.gov.ir

2

نظارت بر کیفیت خدمات مشمول استاندارد
دیگهای بخار

آقای اکبری نسب

داخلی953

طبقه همکف جنوبی

jamshid.akbarinasab@inso.gov.ir