دسترسی سریع

 
   علامتگذاری وسایل توزین و سنجش
شناسه زیرخدمت : 10031459101
عنوان زیرخدمت : علامتگذاری وسایل توزین و سنجش 
شرح زیرخدمت :
بر اساس قانون سازمان ملی استاندارد و ضوابط اجرایی اوزان و مقیاس ها کلیه وسایل سنجش و توزین که در دادو ستد عمومی به کار میروند مشمول اندازه شناسی قانونی بوده و سالی یکبار مورد آزمون ادواری قرار میگیرند.بر اساس دستور العمل مربوط اداره کل در خواست آزمون در مناطق مختلف شهری و روستایی را در سامانه اندازه شناسی ثبت و به آزمایشگاه همکار اندازه شناسی قانونی مجری آزمون ارجاع میدهد .آزمایشگاه با دریافت درخواست الکترونیکی در کارتابل خود در سامانه به واحد های صنفی در سطح شهر ها و روستاها مراجعه و نسبت به انجام آزمون اقدام می نماید و نتیجه را آزمون را در سامانه ثبت مینماید .اداره کل نیز با تایید نتیجه آزمون آن را در آرشیو سامانه نگهداری میکند. درصورت مردودی نیز اقدامات لازم جهت تعهد اصلاح ، تعمیر یا توقیف وسایل سنجش و توزین سبک توسط اداره کل صورت میگیرد.
کلیه اقدامات فوق بر اساس قانون سازمان ملی استاندارد، ضوابط اجرایی اوزان و مقیاس ها ، روش های اجرایی و دستورالعمل های جاری سازمان در سازمان ملی استاندارد انجام می شود.
آدرس سامانه :
کلیه خدمات این بخش به غیر از آزمون به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه اندازه شناسی به آدرس  nmci.isiri.gov.ir  انجام میگیرد.
ذینفعان :
  ذینفعان این زیر خدمت تولید کنندگان ، واردکنندگان ،مصرف کنندگان ،تجار ، کسبه و کلیه افرادی که در دادوستد عمومی از وسال سنجش و توزین سبک مانند ترازو و غیره استفاده می کنند ، میباشند.
استعلامات: در این زیرخدمت استعلامی اخذ نمی گردد.
مدت زمان انجام خدمت :  2 هفته 
ساعات ارائه خدمت :  ساعات اداری - ساعت 7:30 تا 14:30 
هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت:  بدون هزینه 
مستندات مورد نیاز : nmci.isiri.gov.ir 
قوانین و مقررات 
سئوالات متداول 
بسته اطلاع رسانی
ماهیت خدمت :  الکترونیکی
درخواست خدمت :  الکترونیکی 
ارائه خدمت :  وظیفه ذاتی سازمان - الزام به حضور ارباب رجوع نمی باشد و کلیه اطلاعات در سامانه ثبت و پیگیری می گردد. 
مراجعه حضوری :  ندارد 
نمودار و مراحل گردش کار​
دریافت پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمات
نظرسنجی زیرخدمت 
جمع بندی و ارائه گزارش نظرسنجی زیرخدمت
مشاهده نتایج نظرات
ثبت شکایات از طریق سامانه شکایات سازمان ملی استاندارد 
ثبت شکایات از طریق سامانه ارتباط با مسئولین
دریافت اپلیکیشن موبایل 

مسئول ارائه خدمت

ردیف

پست سازمانی 

مسئول ارائه 

تلفن تماس

1517

محل مراجعه

1

رئیس اداره ارزیابی وسایل توزین در مراکز عرضه عمومی 

آقای مهندس مرشدعباسی

داخلی 841

طبقه منفی یک

ایمیل جهت ارتباط با مسئول مربوطه :
m.morshedabbasi@mail.isiri.gov.ir