دسترسی سریع

شرکتهای آموزشی
  تایید صلاحیت شرکتهای آموزشی همکار

شناسه زیرخدمت : 13011456103
عنوان زیرخدمت : تایید صلاحیت شرکت های آموزشی همکار
شرح زیرخدمت :
مرکز آموزشی درخواست خود را به صورت حضوری به اداره کل ارائه و پس از بررسی مستندات توسط  کارشناس استانی و سازمان در صورت تایید مدارک ،گواهینامه مرکز آموزشی همکار صادر و در اختیار متقاضی قرار می گیرد.
ذینفعان :
مدیران کنترل کیفی واحدهای تولیدی، مدیران فنی آزمایشگاههای همکار،صاحبان صنایع و فعالین حوزه کیفیت
 
استعلامات : استعلامی اخذ نمی گردد.
مدت زمان انجام خدمت :  سه ماه 
ساعات ارائه خدمت : ساعات اداری - ساعت 7:30 تا 14:30
هزینه های موردنیاز برای دریافت خدمت : بدون هزینه 
مستندات مورد نیاز  
قوانین و مقررات 
سئوالات متداول
بسته اطلاع رسانی
ماهیت خدمت : حضوری
درخواست خدمت : حضوری
ارائه خدمت : حضوری
مراجعه حضوری :  دارد 
تعداد مراجعه :  دو مرحله 
مراحل مراجعه : 1- دریافت چک لیست مدارک مورد نیاز                                
                    2- تکمیل و ارائه فرم درخواست به همراه مستندات              
نمودار و مراحل گردش کار​ 
نظرسنجی زیرخدمت  
جمع بندی و ارائه گزارش نظرسنجی زیرخدمت
دریافت پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمات
مشاهده نتایج نظرات
ثبت شکایات از طریق سامانه شکایات سازمان ملی استاندارد 
ثبت شکایات از طریق سامانه ارتباط با مسئولین

 

مسئول ارائه خدمت

ردیف

پست سازمانی 

مسئول ارائه 

تلفن تماس

1517

محل مراجعه

ایمیل سازمانی

1


کارشناس میزخدمت

 

آقای ناظری

داخلی 946

طبقه همکف جنوبی

service.table@isiri.gov.ir

2


رئیس اداره آموزش و ترویج

 

آقای همتی

داخلی 141

طبقه اول شمالی

Mojtaba.hemmati@isiri.gov.ir