دسترسی سریع

صدور کد استاندارد فرآورده‌های نفتی
شناسه زیرخدمت : 13031458102
عنوان زیرخدمت : صدور کد استاندارد فرآورده های نفتی
شرح زیرخدمت :
طبق دستورالعمل اصلاح و بهبود فرآیند صادرات فرآورده های نفتی، درخواست دریافت کد استاندارد فرآورده های نفتی درسامانه مربوطه دریافت و جهت طی مراحل بازدید، نمونه برداری و آزمون به کارگروه استانداردسازی فرآورده های نفتی شامل (اداره کل استاندارد، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، شرکت پخش فرآورده های نفتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز)  ارسال و پس از بررسی و صدور کد استاندارد توسط کارگروه به متقاضی ارسال می شود.
ذینفعان خدمت :
واحدهای تولیدی فرآورده های نفتی

آدرس سامانه :
ارائه درخواست و دریافت خدمت به منظور استانداردسازی فرآورده های نفتی از طریق سامانه نظارت بر اجرای استاندارد صورت می گیرد.
آدرس سامانه : isom.isiri.gov.ir
 
استعلامات : استعلامی اخذ نمی گردد.
مدت زمان انجام خدمت : یک ماه 
(در صورت تایید نمونه و مطابقت آزمون)
ساعات ارائه خدمت :  ساعات اداری - ساعت 7:30 تا 14:30
هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت
​تعرفه های انجام خدمات نزد بانک مرکزی و به نام اداره کل استاندارد قزوین و با مشخصات زیر پرداخت می گردد
شماره شبا: IR780100004077054401910226
شناسه پرداخت: 360054477140160004444444444444
توجه : هزینه های مربوط به بازرسی ، نمونه برداری و آزمون که توسط شرکت های بازرسی و آزمایشگاه های همکار انجام می شود، طبق تعرفه های مصوب سازمان ملی استاندارد بوده و باید به شماره حساب های اعلام شده از طرف آن ها واریز گردد
مستندات مورد نیاز
قوانین و مقررات 
ماهیت خدمت :  الکترونیکی
درخواست خدمت :  الکترونیکی 
ارائه خدمت :  الکترونیکی
مراجعه حضوری : دارد - ارائه فرآورده نفتی جهت نمونه برداری
دریافت پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمات
نظرسنجی زیرخدمت 
مشاهده نتایج نظرسنجی 
جمع بندی و ارائه گزارش نظرسنجی زیرخدمت
ثبت شکایات از طریق سامانه شکایات سازمان ملی استاندارد 
ثبت شکایات از طریق سامانه ارتباط با مسئولین

مسئول ارائه خدمت

ردیف

پست سازمانی 

مسئول ارائه 

تلفن تماس
(1517)

محل مراجعه

ایمیل سازمانی

1

مسئول میزخدمت

آقای ناطری

داخلی 946

طبقه همکف جنوبی


service.table@isiri.gov.ir

2

رئیس اداره ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی

آقای رجبی 

داخلی 343

طبقه سوم شمالی

hasan.rajabi@isiri.gov.ir

(028)
32225536
شهر صنعتی البرز - اداره گمرک

3

کارشناس شیمیایی

خانم پیمانی

داخلی 145

ساختمان جنوبی - طبقه اول

faranak.peymani@isiri.gov.ir