دسترسی سریع

صدور پروانه‌های کاربرد نشان حلال
کد زیر خدمت :10031457112

نام زیر خدمت : صدور پروانه های کاربرد نشان حلال
شرح زیرخدمت :
مراجعه به میز خدمت جهت دریافت بسته اطلاعاتی در خصوص چگونگی اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد و تکمیل فرم دریافت اطلاعات و رسید خدمت
مطالعه بسته اطلاعاتی و ارائه درخواست کتبی صدور پروانه در سربرگ واحد تولیدی، ممهور به امضا مدیر عامل ( درج نام و نام خانوادگی مدیر عامل الزامی می باشد) و مهر شرکت به انضمام تصویر مجوز تولید (پروانه بهره برداری و ...) و دریافت کد رهگیری ثبت نامه (جهت پیگیری از طریق اتوماسیون اداری و رصد روال ارجاعات) (رسید مذکور را نزد خود نگه دارید.)
بررسی درخواست واحد تولیدی توسط کارشناسان صنعت مربوطه و ارسال پیامک
درصورت تمایل به دریافت پروانه نشان استاندارد حلال، ارسال شناسه و رمز عبور سامانه های اتوماسیون اداره کل استاندارد (qazvin.isiri.gov.ir) و سامانه نظارت بر اجرای استاندارد (سینا)(isom.isiri.org.ir) از طریق پیامک
(متقاضی می تواند کلیه مدارک و فرم های لازم جهت اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد را در زیر پورتال این اداره کل (به آدرس qazvin.isiri.gov.ir) منوی افقی در میز خدمت الکترونیکی دریافت نماید.
 متقاضی دریافت پروانه باید با داشتن شناسه های ذکر شده در بند 4 و نیز بر اساس راهنماهای موجود در زیر پورتال، نسبت به ثبت درخواست صدور پروانه و معرفی مدیر کنترل کیفیت و بارگذاری مدارک اولیه ( درج شده در زیر پورتال ) در سامانه سینا اقدام نماید .
پس از دریافت مدارک توسط اداره کل و بررسی کارشناس، نواقص احتمالی مشاهده شده ، در سامانه سینا به واحد تولیدی اعلام خواهد شد ،
 در صورت رفع نواقص و یا عدم وجود نقص ، واحد تولیدی نامه اعلام آمادگی جهت بازدید اولیه و نمونه برداری (با هماهنگی کارشناس مربوطه از طریق تماس تلفنی ) را در اتوماسیون اداری ارسال نماید.
پس از بازدید کارشناسی در صورت وجود نواقص در فرآیند کشتار و مدارک و مستندات، نواقص مشاهده شده و هم چنین اعلام بدهی جهت کارمزد خدماتی خدمت ، طی نامه های مجزا در اتوماسیون اداری به واحد تولیدی اعلام خواهد شد. در صورت رفع نواقص و یا عدم وجود نقص، تحویل مدارک تکمیلی (مطابق با راهنمای مدارک مورد نیاز )  به میز خدمت جهت بررسی کارشناسی انجام می پذیرد . در صورت داشتن نقص در مدارک تکمیلی ، مراجعه به میز خدمت جهت اطلاع از موارد نقص  و پس از رفع نواقص و تایید کارشناس،  بارگذاری مدارک توسط واحد تولیدی در سامانه سینا ، جهت تکمیل فرم گزارش نهایی و ارسال به کمیته علائم صورت می پذیرد .

ذینفعان :
ذینفعان این خدمت آحاد مردم ، واحد های تولیدی  هستند که با آسودگی خاطر و اطمینان کامل نسبت به استفاده از کالا و خدمات دارای نشان ملی استاندارد اقدام می نمایند.
آدرس سامانه :
ارائه درخواست خدمت و دریافت خدمت به صورت کاملا الکترونیکی توسط سامانه نظارت بر اجرای استاندارد به نشانی Isom.isiri.gov.ir انجام می پذیرد.

 
استعلامات 
مدت زمان انجام خدمت : با توجه به زمان درج شده در بسته اطلاعاتی (با توجه به بازرسی ها، نمونه برداری ها و نتایج آزمون برای فرآورده های مختلف متفاوت می باشد ، زمان محاسبه شده تقریی است) 
هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت
تعرفه های انجام خدمات نزد بانک مرکزی و به نام اداره کل استاندارد قزوین و با مشخصات زیر پرداخت می گردد.
شماره شبا: IR780100004077054401910226
شناسه پرداخت: 360054477140160004444444444444
توجه : هزینه های مربوط به بازرسی ، نمونه برداری و آزمون که توسط شرکت های بازرسی و آزمایشگاه های همکار انجام می شود، طبق تعرفه های مصوب سازمان ملی استاندارد بوده و باید به شماره حساب های اعلام شده از طرف آن ها واریز گردد.
مستندات مورد نیاز 
قوانین و مقررات 
سئوالات متداول 
ماهیت خدمت : الکترونیکی
درخواست خدمت : الکترونیکی
ارائه خدمت : الکترونیکی
مراجعه حضوری :  دارد 
تعداد مراجعه :  3 مرحله 
مراحل مراجعه : 1- مراجعه حضوری جهت دریافت بسته اطلاعاتی و مدارک از میز خدمت حضوری (بسته اطلاعاتی و مدارک در میز خدمت الکترونیکی موجود است)
2- درخواست صدور پروانه                                                                                                                     
3- در صورت نواقص و عدم توانایی در تکمیل مدارک الکترونیکی، مراجعه به میز خدمت حضوری و استفاده از کیوسک تعبیه شده 
نمودار و مراحل گردش کار
نظرسنجی زیرخدمت 
جمع بندی و ارائه گزارش نظرسنجی زیرخدمت
نظرسنجی بازرس و نمونه بردار
مشاهده نتایج نظرات
دریافت پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمات
ثبت شکایات از طریق سامانه شکایات سازمان ملی استاندارد 
ثبت شکایات از طریق سامانه ارتباط با مسئولین
دریافت اپلیکیشن موبایل (جهت استعلام کد ده رقمی پروانه استاندارد) 
استعلام کد ده رقمی پروانه استاندارد از طریق #4*=USSD میسر می باشد.

مسئول ارائه خدمت 
ردیف پست سازمانی  مسئول ارائه

تلفن تماس

1517

محل مراجعه ایمیل سازمانی
1
کارشناس میزخدمت
 
آقای ناظری داخلی 946 طبقه همکف جنوبی service.table@isiri.gov.ir
2
صدور پروانه های کاربرد نشان حلال
 
آقای دولت آبادی داخلی 443 طبقه چهارم جنوبی m.dolatabadi@isiri.gov.ir