دسترسی سریع

    ارزیابی و اعلام ماهیت کالا وارده/صادره (تعیین ماهیت کالا اظهار شده)
شناسه زیرخدمت : 10031458101
عنوان زیرخدمت : ارزیابی و اعلام ماهیت کالا وارده/صادره (تعیین ماهیت کالا اظهار شده)
شرح خدمت :
یکی دیگر از وظایف سازمان ملی استاندارد انجام آزمون های تعیین ماهیت کالاهای صادراتی و وارداتی است .
اهمیت انجام آزمون های تعیین ماهیت به این علت است که تعیین تعرفه کالا و مقدار عوارض گمرکی کالاهای صادراتی و وارداتی بر مبنای نتایج آزمون تعیین ماهیت انجام می شود.
مراحل انجام زیرخدمت :
اظهارنامه های گمرکی به استاندارد ارجاع می شود و پس از نمونه برداری توسط شرکت های بازرسی مستقر در گمرک نمونه به آزمایشگاه های همکار تایید صلاحیت شده در زمینه تعیین ماهیت ارجاع می شود و پس از انجام آزمون، نتایج به گمرک اعلام می گردد.
آدرس سامانه :
ارائه درخواست خدمت و دریافت خدمت از سامانه  Coc.isiri.gov.ir صورت می گیرد.
استعلامات: استعلامی اخذ نمی گردد.
مدت زمان انجام خدمت 
ساعات ارائه خدمت :  ساعات اداری - ساعت 7:30 تا 14:30
هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت

​تعرفه های انجام خدمات نزد بانک مرکزی و به نام اداره کل استاندارد قزوین و با مشخصات زیر پرداخت می گردد
شماره شبا: IR780100004077054401910226
شناسه پرداخت: 360054477140160004444444444444

توجه : هزینه های مربوط به بازرسی ، نمونه برداری و آزمون که توسط شرکت های بازرسی و آزمایشگاه های همکار انجام می شود، طبق تعرفه های مصوب سازمان ملی استاندارد بوده و باید به شماره حساب های اعلام شده از طرف آن ها واریز گردد.
مستندات مورد نیاز 
قوانین و مقررات 
سئوالات متداول 
بسته اطلاع رسانی
ماهیت خدمت :  الکترونیکی
درخواست خدمت :  الکترونیکی 
ارائه خدمت :  الکترونیکی
مراجعه حضوری :  ندارد 
نمودار و مراحل گردش کار​
دریافت پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمات
نظرسنجی زیرخدمت 
جمع بندی و ارائه گزارش نظرسنجی زیرخدمت
نظرسنجی واحد صادرات و واردات
مشاهده نتایج نظرات
ثبت شکایات از طریق سامانه شکایات سازمان ملی استاندارد 
ثبت شکایات از طریق سامانه ارتباط با مسئولین 

مسئول ارائه خدمت

ردیف

پست سازمانی 

مسئول ارائه 

تلفن تماس

1517

محل مراجعه

ایمیل سازمانی

1

مسئول میزخدمت 

آقای ناظری

داخلی 946

طبقه همکف جنوبی


service.table@isiri.gov.ir

2


رئیس اداره ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی

آقای رجبی 


داخلی 343

طبقه سوم شمالی

hasan.rajabi@isiri.gov.ir

(028)
32225536
شهرصنعتی البرز - اداره گمرک