دسترسی سریع

مدیران کنترل کیفیت
                                                                                                   تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفی در واحدهای تولیدی

                                                                                                                                          شناسه زیرخدمت : 13011456105
                                                                                                         عنوان زیرخدمت : تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت در واحدهای تولیدی

شرح زیرخدمت :

متقاضی تایید صلاحیت از طریق کارتابل واحد تولیدی مربوطه درخواست خود را ثبت نموده و پس از بررسی مدارک و مستندات و تطابق رشته تحصیلی با فرآورده مورد تقاضا ،درخواست متقاضی توسط کارشناس اداره کل در کارتابل خویش تایید شده وتوسط سامانه به کارتابل واحد تولیدی فرستاده میشود.
پس از طی دوره های آموزشی مربوطه ،گواهینامه تایید صلاحیت از سامانه صادر صادر و در اختیار واحد تولیدی قرار می گیرد.
کلیه اقدامات فوق براساس قانون سازمان ملی استاندارد ،ضوابط و روش های اجرایی و دستورالعمل های جاری در سازمان ملی استاندارد انجام می پذیرد.

ذینفعان :

مدیران کنترل کیفییت معرفی شده توسط واحدهای تولیدی که به واسطه حضور در آن واحد تولیدی می بایست این گواهینامه را دریافت نمایند و چنانچه با آن واحد تولیدی قطع همکاری نمایند، برای شروع فعالیت در واحد تولیدی جدید باید مجددا اقدام به دریافت گواهینامه تایید صلاحیت نمایند.

آدرس سامانه: 

کلیه خدمات این بخش بصورت الکترونیکی و از طرق سامانه نظارت بر اجرای استاندارد به آدرس isom.isiri.gov.ir  انجام می پذیرد.

                                                                                                                                         استعلامات : استعلام کد ملی از سامانه احراز هویت با وب سرویس سامانه نظارت بر اجرای استاندارد 

                                                                                                                                            مدت زمان انجام خدمت :  حداقل یک ماه 

                                                                                                                                               ساعات ارائه خدمت : ساعات اداری - ساعت 7:30 تا 14:30

                                                                                                                                                هزینه های مورد نیاز برای دریافت خدمت :  1000.000 ریال 

تعرفه های انجام خدمات نزد بانک مرکزی و به نام اداره کل استاندارد قزوین و با مشخصات زیر پرداخت می گردد.

شماره شبا: IR780100004077054401910226

      شناسه پرداخت: 360054477140160004444444444444

توجه : هزینه های مربوط به بازرسی ، نمونه برداری و آزمون که توسط شرکت های بازرسی و آزمایشگاه های همکار انجام می شود، طبق تعرفه های مصوب سازمان ملی استاندارد بوده و باید به شماره حساب های اعلام شده از طرف آن ها واریز گردد.

مستندات مورد نیاز 

روش اجرایی تایید صلاحیت علمی و فنی مدیران کنترل کیفیت

قوانین و مقررات

سئوالات متداول

بسته اطلاع رسانی

    ماهیت خدمت : الکترونیکی

   درخواست خدمت : الکترونیکی

    ارائه خدمت : الکترونیکی

       مراجعه حضوری :  دارد 

     تعداد مراجعه :  دو مرحله 

مراحل مراجعه : 1- شرکت در دوره کارآموزی و آزمون                                 

       2- تحویل گواهینامه         

نمودار و مراحل گردش کار​ 

تقویم دوره های آموزشی

تایید صلاحیت مدرسین همکار  

انتخاب مدیران کنترل کیفیت نمونه 

رشته های تحصیلی مدیران کنترل کیفیت 

مراکز آموزشی تایید شده

کارشناسان استاندارد 

همایش ها 

نظرسنجی زیرخدمت  

جمع بندی و ارائه گزارش نظرسنجی زیرخدمت

مشاهده نتایج نظرات

دریافت پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمات

ثبت شکایات از طریق سامانه شکایات سازمان ملی استاندارد 

ثبت شکایات از طریق سامانه ارتباط با مسئولین

مسئول ارائه خدمت

ردیف

پست سازمانی 

مسئول ارائه 

تلفن تماس

1517

محل مراجعه ایمیل سازمانی
1

کارشناس میزخدمت 

آقای ناظری

داخلی 946

طبقه همکف جنوبی

service.table@isiri.gov.ir

2

رئیس اداره آموزش و ترویج 

آقای همتی

داخلی 141

طبقه اول شمالی

Mojtaba.hemmati@isiri.gov.ir